Norwegian

Personvernrettigheter i California

Hvis du er bosatt i California, gir California Civil Code Section 1798.83 deg rett til å be om informasjon om utlevering av din personlige informasjon fra visse medlemmer av Walt Disney-konsernet til tredjeparter for bruk i markedsføring. Dette gjør du ved å sende en e-post til caprivacy.wdig@twdc.com eller et brev til:

CA Privacy Rights
Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667, USA

Vi er stolte av det gjensidige tillitsforholdet vi har etablert med gjestene våre over mange år, og er forpliktet til å behandle din personlige informasjon med varsomhet og respekt. I henhold til California Civil Code Section 1798.83(c)(2), deler ikke medlemmer av Walt Disney-konsernet gjestenes personlige informasjon med andre medlemsselskaper eller andre utenfor Walt Disney-konsernet for bruk i markedsføring, med mindre gjesten selv velger dette. Du finner mer informasjon om reglene for personvern og datainnsamling i personvernreglene våre.

Hvis du bor i California, er under 18 år og er en registrert bruker av et nettsted der disse retningslinjene er lagt ut, gir California Business and Professions Code Section 22581 deg rett til å be om at innhold eller informasjon du har lagt ut offentlig, blir slettet. Hvis du vil sende inn en slik forespørsel, kan du sende en e-post med en detaljert beskrivelse av det aktuelle innholdet eller informasjonen til caprivacy.wdig@twdc. Vær oppmerksom på at en slik forespørsel ikke er noen garanti for at innholdet eller informasjonen du har lagt ut, blir helt og fullstendig fjernet, og at det kan finnes situasjoner der loven hverken krever eller tillater at dette fjernes, selv på forespørsel.