Polish

Prawo do ochrony prywatności w stanie Kalifornia

Na podstawie pkt 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia osoby na stałe zamieszkałe w stanie Kalifornia mogą wnioskować o udzielenie informacji na temat udostępniania stronom trzecim przez określonych członków grupy The Walt Disney Company danych osobowych wykorzystywanych do celów reklamowych tychże stron trzecich. Aby złożyć taki wniosek, wyślij wiadomość e-mail na adres caprivacy.wdig@twdc.com lub na adres pocztowy:

CA Privacy Rights
Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667

Jesteśmy niezwykle dumni z zaufania, jakim od lat darzą nas nasi goście, i dlatego z najwyższą troską obchodzimy się z danymi osobowymi. Zgodnie z pkt 1798.83(c)(2) kodeksu cywilnego stanu Kalifornia członkowie grupy The Walt Disney Family of Companies nie udostępniają firmom członkowskim oraz innym podmiotom nienależącym do grupy Disney danych osobowych gości do celów reklamowych tychże firm i podmiotów bez uzyskania uprzedniej zgody. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności i gromadzenia danych można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Na podstawie sekcji 22581 kodeksu handlowego i zawodowego stanu Kalifornia Użytkownicy będący osobami poniżej 18 roku życia, zamieszkałymi na stałe w stanie Kalifornia i zarejestrowanymi w witrynach, w których opublikowano niniejsze zasady ochrony prywatności, mogą wnioskować o usunięcie treści lub informacji opublikowanych przez tych Użytkowników i otrzymać zgodę na takie usunięcie. Aby złożyć taki wniosek, należy wysłać wiadomość e-mail ze szczegółowym opisem danej treści lub informacji na adres caprivacy.wdig@twdc. Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje całkowitego usunięcia opublikowanych treści lub informacji oraz że mogą wystąpić okoliczności, w których prawo nie wymaga usuwania treści lub nie zezwala na ich usunięcie, pomimo złożenia wniosku przez Użytkownika.