Swedish

Dina sekretessrättigheter i Kalifornien

Om du bor i Kalifornien kan du enligt California Civil Code Section 1798.83 begära information angående hur vissa medlemmar i Walt Disney och dess dotterbolag förmedlar dina personuppgifter till tredje part för tredje parts marknadsföringssyften. Om du vill göra en sådan begäran skickar du ett e-postmeddelande till caprivacy.wdig@twdc.com eller skriver till oss:

CA Privacy Rights
Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667

Vi värnar om det förtroende våra gäster visat oss sedan många år och vi hanterar dina personuppgifter med omsorg och respekt.  Enligt California Civil Code Section 1798.83(c)(2) delar inte medlemmar i Walt Disney och dess dotterbolag gästers personuppgifter med andra associerade företag eller andra utanför Walt Disney och dess dotterbolag för dessas marknadsföringssyfte såvida inte en gäst godkänner detta.  Läs vår sekretesspolicy om du vill ha mer information om våra policyer om sekretess- och datainsamling.

Om du bor i Kalifornien, är under 18 år och registrerad användare på någon webbplats där denna policy publiceras, kan du enligt California Business and Professions Code Section 22581 begära och utverka att innehåll eller information som du har publicerat offentligt tas bort. Om du vill göra en sådan begäran skickar du ett e-postmeddelande med en detaljerad beskrivning av det aktuella innehållet eller informationen till caprivacy.wdig@twdc. Du bör vara medveten om att en sådan begäran inte är en garanti för att det innehåll eller den information du har publicerat tas bort fullständigt, och att det kan finnas omständigheter som gör att lagen inte kräver eller tillåter att innehåll eller information tas bort, trots att detta har begärts.