Czech

Privacy Policy

Společnost Walt Disney má bohatou tradici v předávání skvělých příběhů, postav a zážitků návštěvníkům z celého světa. Své weby a aplikace vytváříme s cílem návštěvníky bavit a přinášet jim to nejlepší, co můžeme jako společnost nabídnout, a to na jejich oblíbených platformách a zařízeních.

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby transparentním způsobem přinášely informace o našich postupech a principech týkajících se ochrany osobních údajů. Jsou psány ve formátu, který návštěvníci mohou snadno procházet, který není náročný na čtení a kterému lze snadno porozumět. Zavazujeme se zpracovávat vaše osobní údaje s patřičnou péčí a respektem.

Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti: 2016/10/18

Tato ochrana osobních údajů popisuje zacházení s údaji poskytnutými nebo shromážděnými na webových stránkách, kde je tato ochrana osobních údajů uvedena. Vysvětluje také zacházení s informacemi poskytnutými a shromážděnými v aplikacích, které jsme zpřístupnili na stránkách nebo platformách třetích stran, pokud jsou vám zpřístupněny  ve spojení s použitím aplikace.  Tuto ochranu osobních údajů dodržujeme v souladu se zákony platnými v místech, kde působíme.

 1. Druhy informací, které shromažďujeme
 2. Jak vaše informace shromažďujeme
 3. Používání vašich údajů ve skupině společností Walt Disney
 4. Sdílení vašich údajů s dalšími společnostmi
 5. Vaše kontrola a možnosti výběru
 6. Ochrana osobních údajů dětí
 7. Bezpečnost, integrita a uchovávání dat
 8. Přenos, ukládání a zpracování dat v celosvětovém měřítku
 9. Změny této ochrany osobních údajů
 10. Připomínky a dotazy

1. Druhy informací, které shromažďujeme

Shromažďujeme dva základní druhy informací – osobní údaje a anonymní informace – a k vytváření třetího typu informací, souhrnných informací, můžeme používat osobní údaje a anonymní informace.  Shromažďujeme následující kategorie informací:

 • Registrační údaje, které jste poskytli při vytváření účtu, včetně vašeho jména a příjmení, země pobytu, pohlaví, data narození, e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla
 • Transakční údaje, které jste poskytli, když jste nás žádali o informace nebo o zakoupení produktu nebo služeb, ať už na našich stránkách nebo prostřednictvím našich aplikací, včetně vaší poštovní adresy, telefonního čísla a informací o platbě
 • Informace, které jste poskytli ve veřejných fórech  na našich stránkách a v našich aplikacích
 • Informace zaslané jeden druhému nebo v rámci omezené skupiny, která používá naši funkci zpráv, chatování, pošty nebo podobnou funkci, kdy nám zákon umožňuje, abychom tyto informace shromažďovali
 • Informace, které jste nám poskytli při používání našich stránek a aplikací, našich aplikací na stránkách nebo platformách třetích stran, jako jsou např. sociální sítě, nebo při vkládání odkazů na váš profil s registračním účtem na stránkách nebo na platformě třetí strany
 • údaje o poloze uživatelů navštěvujících naše weby nebo používajících naše aplikace, včetně údajů o poloze poskytovaných mobilními zařízeními v rámci interakce s našimi weby či aplikacemi (a také prostřednictvím technologií využívajících signály) nebo údajů spojených s adresami IP, pokud nám zákony povolují tyto údaje zpracovávat
 • Použití, prohlížení a technická data, včetně identifikátoru přístroje nebo IP adresy při návštěvě našich stránek, použití našich aplikací na stránkách nebo platformách třetích stran nebo při otevření e-mailů, které vám zasíláme

2. Jak o vás informace shromažďujeme

 • Shromažďujeme informace, které jste nám poskytli, když jste nás žádali o produkty, služby nebo o informace, když jste se u nás registrovali, účastnili diskusí ve veřejných fórech či jiných aktivit na našich stránkách a v našich aplikacích, když jste reagovali na zákaznické průzkumy nebo jste s námi komunikovali jiným způsobem.  Pamatujte si prosím, že když nám poskytujete informace na stránkách nebo na platformě třetí strany (například prostřednictvím našich aplikací), zadané údaje mohou být samostatně získávány stránkami nebo platformou třetí strany. Na informace, které shromažďujeme, se vztahuje tato ochrana osobních údajů a informace, které získávají stránky nebo platforma třetí strany, podléhají ochraně osobních údajů stránek nebo platformy třetí strany. Volby týkající se ochrany osobních údajů, jež jste provedli na stránkách nebo na platformě třetí strany, se nevztahují na naše využití informací, které jsme získali přímo pomocí našich aplikací.
 • Informace získáváme pomocí technologií, jako jsou např. cookies, Flash cookies a webová návěští, včetně případů, kdy navštívíte naše webové stránky a aplikace nebo použijete naše aplikace na stránkách nebo platformách třetích stran.  Navštivte prosím Online sledování a reklamu, kde získáte další informací, včetně toho, jak deaktivovat funkci cookies.
 • K aktualizaci nebo k doplnění informací, které jste zadali nebo které jsme získali automaticky, získáváme informace z jiných důvěryhodných zdrojů.  Místní zákony mohou požadovat, abyste třetí straně povolili sdílení informací s námi dřív, než je můžeme získat.

3. Používání vašich údajů ve skupině společností Walt Disney

Člen skupiny společností Walt Disney, která zahrnuje mnoho různých značek, bude správcem vašich údajů.  Správce příslušných údajů lze určit zde.  Ostatní členové skupiny společností Walt Disney mohou mít přístup k vašim údajům tam, kde poskytují služby za správce dat (jako zpracovatel dat) a pokud to podle platných právních předpisů není zakázáno, pro jejich vlastní použití (jako správce údajů) k následujícím účelům:

 • K poskytování produktů a služeb, které požadujete
 • Ke komunikaci s vámi o vašem účtu nebo o transakcích s námi a k zaslání informací o funkcích na našich stránkách a v našich aplikacích nebo o změnách naší ochrany
 • V souladu s místními zákony a volbami a kontrolami, které vám mohou být k dispozici:
  • K zasílání nabídek a propagačních akcí našich produktů a služeb nebo produktů a služeb třetích stran
  • přizpůsobování obsahu a zážitků
  • K poskytování reklamy na základě vašich aktivit na našich stránkách a v našich aplikacích a na stránkách a v aplikacích třetích stran.  Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vaše údaje používáme k personalizaci a ke sledování, navštivte Online sledování a reklamu.
 • K optimalizaci nebo ke zlepšování našich produktů, služeb a operací
 • K odhalování, vyšetření a k zabránění činností, které mohou porušovat naši ochranu osobních údajů nebo mohou být nelegální

4. Sdílení vašich údajů s dalšími společnostmi

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet mimo skupinu společností Walt Disney s výjimkou vymezených okolností zahrnujících následující:

 • Pokud nám umožníte sdílet vaše osobní údaje s jinou společností, například:
  • Volbou, abychom vaše osobní údaje sdíleli s pečlivě vybranými společnostmi tak, aby vám mohli posílat nabídky a propagační akce o jejich produktech a službách
  • Pokynem, abychom vaše osobní údaje sdíleli se stránkami nebo platformami třetích stran, jako např. se sociálními sítěmi

Vezměte prosím na vědomí, že jakmile začneme sdílet vaše osobní údaje s jinou společností, údaje, které druhá společnost získala, podléhají ochraně osobních údajů dané společnosti.

 • Když spolupracujeme s finančními institucemi při nabídce výrobků nebo služeb pod společnou značkou, jako např. karty pod naší společnou značkou Disney Rewards Visa Card;  činíme však tak pouze tehdy, pokud je to povoleno platnými zákony, a v těchto případech mají finanční instituce zakázáno používat vaše osobní údaje k jiným účelům, než k těm, které souvisejí s výrobky nebo službami pod naší společnou značkou
 • Když společnosti poskytují služby naším jménem, jako je např. doručování balíků a služby zákazníkům;  tyto společnosti však mají zakázáno používat vaše osobní údaje k jiným účelům než k těm, které od nich požadujeme nebo které si vyžaduje zákon
 • Když sdílíme osobní údaje s třetími stranami v souvislosti s prodejem podniku, abychom prosadili naše Podmínky používání nebo pravidla, abychom zajistili bezpečnost a zabezpečení našich návštěvníků a třetích stran, abychom ochránili naše práva a majetek a práva a majetek našich návštěvníků a třetích stran, abychom dodrželi zákonný postup nebo v jiných případech, pokud se v dobré víře domníváme, že je zveřejnění vyžadováno zákonem

5. Vaše kontrola a možnosti výběru

Nabízíme vám možnost výkonu určité kontroly a možnosti výběru týkající se našeho získávání, používání a sdílení informací o vás. V souladu s místními zákony mohou vaše kontrola a volby zahrnovat:

 • Můžete opravovat, aktualizovat a mazat Váš registrační účet
 • Můžete měnit volby ohledně předplatného, zpravodajů a upozornění
 • Můžete si vybrat, zda od nás chcete dostávat nabídky a propagační akce našich produktů a služeb, či produktů a služeb, které si myslíme, že pro vás mohou být zajímavé
 • Můžete si zvolit, zda budeme sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi, aby vám mohly posílat nabídky a propagační akce o jejich produktech a službách
 • Zde si můžete vybrat, zda chcete dostávat cílenou reklamu z mnoha reklamních sítí, portálů pro výměnu dat, marketingových analýz a od dalších poskytovatelů služeb
 • můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, které se nacházejí v našem držení, a o jejich úpravu či odstranění.

Kontrolu a možnosti výběru můžete provádět a přístup k vašim osobním údajům si můžete vyžádat na stránce Volby komunikace, kontaktováním Služeb pro návštěvníky nebo dle pokynů uvedených ve sdělení, které vám bylo zasláno. Mějte prosím na paměti, že pokud nám neumožníte získat od vás vaše osobní údaje, nemusí se nám podařit doručit vámurčité produkty a služby a některé naše služby nemusí být schopné vzít v úvahu vaše zájmy a preference. Pokud máte dotazy týkající se konkrétního osobní údaje o vás, který zpracováváme nebo uchováváme, kontaktujte Služby pro návštěvníky.

6. Ochrana osobních údajů dětí

Uvědomujeme si, že osobním údajům, které na našich stránkách a v našich aplikacích můžeme získávat od dětí, je potřeba věnovat ještě větší ochranu osobních údajů.  Některé funkce na našich stránkách a v našich aplikacích jsou přístupné až pod dosažení určitého věku,  takže nejsou přístupné dětem, a v souvislosti s těmito funkcemi nezískávám úmyslně osobní údaje od dětí. Pokud máme v úmyslu získávat osobní údaje od dětí, podnikáme dodatečné kroky k ochraně osobních údajů dětí, včetně:

 • Uvědomění rodičů o naší ochraně osobních údajů  dětí, včetně typu osobních údajů, které můžeme od dětí získávat, použití, na která můžeme tyto údaje poskytnout, a zda a s kým můžeme tyto údaje sdílet
 • Získání souhlasu rodičů ke shromažďování osobních údajů jejich dětí nebo k zasílání informací o našich produktech a službách přímo jejich dětem v souladu s platným právem
 • Omezení našeho shromažďování osobních údajů dětí na to, co je nanejvýš přiměřeně nutné k účasti na online aktivitách
 • Poskytnutí přístupu rodičům nebo možnosti požádat o přístup k osobním údajům, které jsme získali od jejich dětí, a možnost požadovat, aby tyto osobní údaje byly změněny nebo odstraněny

Další informace o naší ochraně osobních údajů dětí ve Spojených státech a v Latinské Americe naleznete v naší Ochraně osobních údajů dětí.

7. Bezpečnost, integrita a uchovávání dat

Bezpečnost, integrita a utajení vašich údajů jsou pro nás velice důležité. Zavedli jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, jejichž cílem je chránit údaje návštěvníka před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím a úpravami.  Občas naše bezpečnostní postupy revidujeme, abychom zvážili nové vhodné technologie a metody. Přesto mějte prosím na paměti, že navzdory našemu úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá či nepřekonatelná. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v zásadách ochrany osobních údajů, není-li zákonem povolena nebo vyžadována delší doba jejich uchovávání.

8. Přenos, ukládání a zpracování dat v celosvětovém měřítku

Působíme na celém světě a vaše osobní údaje můžeme předávat jednotlivým společnostem v rámci skupiny společností Walt Disney nebo třetím stranám po celém světě, a to k účelům popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.Bez ohledu na to, kam vaše osobní údaje přenášíme a kde je ukládáme nebo zpracováváme, podnikneme přiměřené kroky k zajištění jejich ochrany.Kromě toho při používání nebo zpřístupňování osobních údajů přenášených z Evropské unie používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Přebíráme také další prostředky podle práva Evropské unie s cílem zajistit přiměřená bezpečnostních opatření, případně si opatříme váš souhlas.Uplatňujeme také hlavní požadavky standardních smluvních doložek při přenosu osobních údajů z Austrálie.

9. Změny této ochrany osobních údajů

Občas můžeme tuto ochranu osobních údajů změnit, abychom vyhověly novým technologiím, praxi v oboru, právním předpisům nebo z jiných důvodů. Pokud tyto změny budou významné, budeme vás informovat, a pokud to vyžaduje platné právo, opatříme si váš souhlas.

10. Připomínky a dotazy

Pokud máte k těmto zásadám ochrany osobních údajů jakékoli připomínky či dotazy, kontaktujte prosím Služby pro hosty. Naše stránky a aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nevlastníme ani nemáme pod kontrolou. Za postupy týkající se ochrany osobních údajů uplatňované těmito stránkami neneseme odpovědnost. Doporučujeme, abyste zaznamenali okamžik, kdy opouštíte naše stránky a aplikace, a rovněž abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů jiných stránek, které mohou shromažďovat vaše osobní údaje.

Oznámení obyvatelům Kalifornie:  Jestliže ji obyvatel Kalifornie, můžeš mít některá další práva. Ustanovení paragrafu 1798.83 Občanského zákoníku Kalifornie ti dává možnost vyžádat si informace ohledně zpřístupnění tvých osobních údajů některými členy skupiny společností Walt Disney třetím stranám pro účely přímého marketingu těchto třetích stran. Ustanovení paragrafu 22581 Obchodního a živnostenského zákoníku Kalifornie umožňuje zaregistrovaným uživatelům, kteří jsou nezletilí, vynutit si na požádání odstranění určitého zveřejněného obsahu. Další informace najdeš na naší stránce Práva týkající se osobních údajů v Kalifornii.

Definice

Souhrnné informace. Souhrnnými informacemi se rozumí informace o skupinách nebo kategoriích návětěvníků, které neumožňují identifikaci a nelze je rozumně použít k identifikaci jednotlivých návštěvníků.

Anonymní informace. Anonymními informacemi se rozumí informace, které přímo či nepřímo neidentifikují jednotlivé návštěvníky a nelze je rozumně použít k identifikaci jednotlivých návštěvníků.

Aplikace.  Aplikací se rozumí námi (nebo naším jménem) provozovaný program nebo služba, která se může zobrazovat na různých online, mobilních nebo jiných platformách a prostředích, včetně těch provozovaných třetími stranami, které nám umožňují přímou komunikaci s našimi návštěvníky.

Děti.  Dětmi se rozumějí osoby, u kterých jsme zjistili, že nejsou plnoleté, aby souhlasily se shromažďováním a zpracováním jejich osobních údajů. Ve Spojených státech a v Latinské Americe se termín „děti“ vztahuje na osoby mladší 13 let.

Správce dat.  Správce dat je dceřiná společnost nebo přidružený subjekt společnosti The Walt Disney, který je odpovědný za osobní údaje získané z webových stránek a aplikací, a jde o následující:

 • Disney Club Penguin (“Club Penguin”)
  Disney Canada Inc. (formerly known as Disney Online Studios Canada Inc.)
  Club Penguin
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguin.com
 • Všechny ostatní stránky a aplikace

  Pokud žijete v Evropě, na Středním východě nebo v Africe:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.ukSpojené státy, Kanada a zbytek světa:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Zpracovatel dat.  Zpracovatel dat je osoba nebo subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce dat (nebo správců dat) a je oprávněn provádět zpracování dat pouze dle pokynů správce(ů) dat.

IP adresa.  IP adresa je spojena s přístupovým místem, přes které vstupujete na internet, a je obvykle řízena vašim poskytovatelem internetových služeb (ISP), vaší společností nebo vysokou školou. IP adresy můžeme používat, abychom shromáždili informace o tom, jak často naši hosté navštěvují různé části našich stránek a aplikací, a IP adresy můžeme kombinovat s osobními údaji.

Člen.  Členem se rozumí dceřiná společnost nebo přidružený subjekt, který je součástí skupiny společností Walt Disney.

Oznámení.  Oznámení vám může být zasláno e-mailem na vaši poslední známou e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, nebo může být oznámení o takových změnách zveřejněno na našich stránkách a v našich aplikacích nebo jiným způsobem v souladu s platnými zákony.

Rodiče.  Rodiči se rozumí rodič nebo zákonný zástupce.

Osobní údaje. Osobními údaji se rozumí informace, které umožňují identifikaci (ať už přímo či nepřímo) konkrétní osoby, jako je její jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Pokud jsou anonymní informace přímo nebo nepřímo spojeny s osobními údaji, zachází se s těmito anonymními informacemi jako s osobními údaji.

Veřejná fóra.  Naše webové stránky a aplikace mohou nabízet vývěsky, konverzační stránky, blogy, chatování, sociální sítě, profilové stránky a jiná fóra, která nemají omezené publikum.  Pokud při používání některé z těchto funkcí poskytnete osobní údaje, mohou být tyto osobní údaje veřejně vystaveny a jinak bez omezení zpřístupněny, co se týká našeho použití nebo použití třetí stranou.  Chcete-li požádat o odstranění osobních údajů z veřejných fór na jedné z našich stránek nebo aplikací, kontaktujte Služby pro návštěvníky.

Skupina společností Walt Disney.  Skupina společností Walt Disney odkazuje na společnost The Walt Disney Company a její dceřinou společnost a přidružené subjekty, které nabízejí své produkty a služby pod různými obchodními názvy. Tyto společnosti se zapojily do řady podniků, včetně zábavních parků a cestování, filmů a televize, nakladatelství, spotřebního zboží a interaktivních služeb. Mezi značky společnosti The Walt Disney Company patří mimo jiné toto:

 • ABC
 • Babble
 • Baby Einstein
 • BabyZone
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Indiana Jones
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
 • Tapulous
 • Touchstone

Kontaktní informace Služeb pro návštěvníky

Služby pro návštěvníky
Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA  91521-7667
Spojené státy americké
Pošlete e-mail Službám pro návštěvníky

Ohledně otázek týkajících se ochrany osobních údajů dětí můžete Služby pro návštěvníky kontaktovat rovněž telefonicky na (877) 466-6669.