Danish

Privacy Policy

Walt Disney Company har en rig tradition for at levere gode historier, figurer og oplevelser til vores gæster rundt om i verden, og vores sider og programmer er skabt til at underholde og give gæsterne det bedste, vi har at tilbyde, på de platforme og enheder, som vores gæster foretrækker.

Vores fortrolighedspolitik er designet til at skabe gennemsigtighed, når det gælder vores fortrolighedspraksis og -principper, i et format, som vores gæster kan navigere, læse og forstå. Vi arbejder målbevidst på at behandle dine personlige oplysninger med omhu og respekt.

Privatlivspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 2016/10/18

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler oplysninger, der angives eller indsamles på de websteder, hvor denne privatlivspolitik er tilgængelig. Den indeholder også information om behandlingen af oplysninger, der angives eller indsamles på applikationer, som vi gør tilgængelige på tredjepartswebsteder eller -platforme i tilfælde af offentliggørelse over for dig, i forbindelse med brug afapplikationen. Vi følger denne privatlivspolitik i overensstemmelse med den lokale lovgivning i de lande, hvor vi driver virksomhed.

 1. Hvilke oplysninger indsamler vi?
 2. Hvordan indsamler vi dine oplysninger?
 3. Walt Disney-koncernens brug af dine oplysninger
 4. Deling af dine oplysninger med andre virksomheder
 5. Dine rettigheder og valg
 6. Børns privatliv
 7. Datasikkerhed, integritet og opbevaring
 8. Dataoverførsler, opbevaring og behandling på globalt plan
 9. Ændringer af denne privatlivspolitik
 10. Kommentarer og spørgsmål

1. Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler to grundlæggende slags oplysninger – personlige oplysninger og anonyme oplysninger – og vi kan bruge personlige og anonyme oplysninger til at skabe en tredje slags oplysninger, samlede oplysninger. Vi indsamler oplysninger inden for følgende kategorier:

 • Tilmeldingsoplysninger, som du afgiver, når du opretter en konto, herunder dit fornavn og efternavn, opholdsland, køn, fødselsdato, e-mail-adresse, brugernavn og adgangskode.
 • Transaktionsoplysninger, som du afgiver, når du beder om oplysninger eller køber et produkt eller en ydelse fra os, hvad enten det er på vores websteder eller gennem vores applikationer, herunder din adresse, dit telefonnummer og dine betalingsoplysninger.
 • Oplysninger, som du afgiver i offentlige fora på vores websteder og applikationer
 • Oplysninger, der er sendt enten fra én person til en anden eller inden for en begrænset gruppe ved hjælp af vores besked-, chat-, opslagsfunktionalitet eller tilsvarende funktionalitet, hvor loven tillader os at indsamle disse oplysninger.
 • Oplysninger, som du afgiver , når du bruger vores websteder og applikationer, vores applikationer på tredjepartswebsteder eller -platforme, såsom websteder for sociale netværk eller som kæder din profil på et tredjepartswebsted eller en tredjepartsplatform sammen med din tilmeldte konto.
 • Placeringsoplysninger, når du besøger vores sider eller bruger vores programmer, herunder placeringsoplysninger, der enten stammer fra en mobilenhed, der interagerer med en af vores sider eller programmer (herunder også via beaconteknologier), eller knyttet til din IP-adresse, hvor vi i henhold til loven må indsamle disse oplysninger.
 • Brug, visning og tekniske data, herunder din enheds identifikator eller IP-adresse, når du besøger vores websteder, anvender vores applikationer på tredjepartswebsteder eller -platforme eller åbner e-mails vi sender.

2. Hvilke oplysninger indsamler vi?

 • Vi indsamler oplysninger, som du afgiver til os, når du beder os om produkter, tjenester eller oplysninger, tilmelder dig hos os, deltager i offentlige fora eller andre aktiviteter på vores websteder og applikationer, svarer på kundeundersøgelser eller på anden måde interagerer med os. Husk, at når du afgiver oplysninger til os via et tredjepartswebsted- eller platform (for eksempel via vores applikationer), kan de oplysninger, du afgiver, eventuelt blive indsamlet særskilt fra tredjepartswebstedet eller -platformen. De oplysninger, vi indsamler, er omfattet af denne privatlivspolitik, og de oplysninger, tredjepartswebstedet eller -platformen indsamler, er omfattet af privatlivspraksis for tredjepartswebstedet eller -platformen. De valg, du har foretaget på tredjepartswebstedet eller -platformen vedrørende databaskyttelse, gælder ikke for vores brug af de oplysninger, vi har indsamlet direkte gennem vores applikationer.
 • Vi indsamler oplysninger via teknologier, såsom cookies, Flash cookies og web bugs, herunder når du besøger vores websteder og applikationer eller bruger vores applikationer på tredjepartswebsteder eller -platforme. Besøg Online sporing og annoncering for yderligere oplysninger, herunder bl.a. om hvordan man deaktiverer cookies.
 • Vi erhverver oplysninger fra andre pålidelige kilder til at opdatere eller supplere de oplysninger, du har afgivet, eller som vi indsamler automatisk. Lokale lovregler kan nødvendiggøre, at du bemyndiger tredjeparten til at dele dine oplysninger med os, inden vi kan erhverve dem.

3. Walt Disney-koncernens brug af dine oplysninger

Et medlem af Walt Disney-koncernen (om omfatter mange forskellige brands og mærker), vil være den dataansvarlige for dine oplysninger. Den (de) relevante dataansvarlige fremgår her. Andre medlemmer fra Walt Disney-koncernen vil muligvis have adgang til dine oplysninger, når de udfører tjenester på vegne af den (de) dataansvarlige (som databehandler) og med mindre det er forbudt i henhold til gældende lovgivning, til eget brug (som dataansvarlig) til følgende formål:

 • At give dig de produkter og tjenester, du beder om.
 • At kommunikere med dig om din konto eller transaktioner hos os og sende dig oplysninger om funktioner på vores websteder og applikationer eller ændringer af vores politikker.
 • I overensstemmelse med lokal lovgivning samt de valg og rettigheder , som kan være tilgængelige for dig:
  • At sende dig tilbud og kampagner vedrørende vores produkter og tjenester eller tredjepartsprodukter og -tjenester.
  • Få personligt indhold og personlige oplysninger.
  • At sende dig annoncering baseret på din aktivitet på vores websteder, applikationer og på tredjepartswebsteder og -applikationer. For at lære mere om, hvordan vi bruger dine oplysninger til personliggørelse og sporing, kan du besøge Online sporing og annoncering.
 • At optimere eller forbedre vores produkter, tjenester og aktiviteter.
 • At påvise, undersøge og forhindre aktiviteter, der kan udgøre en overtrædelse af vores politikker eller være ulovlige.

4. Deling af dine oplysninger med andre virksomheder

Vi vil ikke dele dine personlige oplysninger med virksomheder uden for Walt Disney-koncernen bortset fra i særlige tilfælde, herunder:

 • Når du giver os tilladelse til at dele dine personlige oplysninger med en anden virksomhed, såsom når du:
  • Vælger at dele dine personlige oplysninger med omhyggeligt udvalgte virksomheder, så de kan sende dig tilbud og kampagner vedrørende deres produkter og tjenester.
  • Anmoder os om at dele dine oplysninger med tredjepartswebsteder eller -platforme, såsom websteder med sociale netværk.

Bemærk venligst, at når først vi deler dine personlige oplysninger med en anden virksomhed, bliver oplysningerne, som den anden virksomhed modtager, omfattet af den anden virksomheds privatlivspraksis.

 • Når vi samarbejder med pengeinstitutter om at tilbyde dig co-brandede produkter eller tjenester, såsom vores co-brandede Disney Rewards Visa Card. Vi vil imidlertid kun gøre dette, hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og i disse tilfælde forbydes pengeinstitutterne at bruge dine personlige oplysninger til andre formål end dem, der er tilknyttet de co-brandede produkter eller tjenester.
 • Når virksomheder leverer tjenester på vores vegne som f.eks. pakkelevering og kundeservice. Disse virksomheder forbydes imidlertid at bruge dine personlige oplysninger til andre formål end dem, vi beder om, eller som er påkrævet ved lov.
 • Når vi deler personlige oplysninger med tredjeparter i forbindelse med salget af en forretning, for at håndhæve vores vilkår for brug, for at sikre vores gæsters og tredjeparters sikkerhed, for at beskytte vores rettigheder og ejendom samt vores gæsters og tredjeparters rettigheder og ejendom, i forbindelse med en retssag eller i andre tilfælde, hvor vi i god tro mener, at offentliggørelse er påkrævet ved lov.

5. Dine rettigheder og valg

Vi giver dig mulighed for at udøve visse rettigheder og foretage visse valg i forbindelse med vores indsamling, brug og deling af dine oplysninger. I overensstemmelse med lokal lovgivning kan dine rettigheder og valg omfatte:

 • Du kan rette, opdatere og slette din tilmeldte konto.
 • Du kan ændre dine valg vedrørende abonnementer, nyhedsbreve og advarsler.
 • Du kan vælge, om du vil modtage tilbud og kampagner vedrørende vores produkter og tjenester eller produkter og tjenester, som vi mener, du kan være interesseret i.
 • Du kan vælge, om vi må dele dine personlige oplysningermed andre virksomheder, så de kan sende dig tilbud og kampagner vedrørende deres produkter og tjenester.
 • Du kan vælge, om du vil modtage målrettede reklamer fra mange reklamenetværk, dataudvekslinger, markedsanalysevirksomheder og andre serviceudbydere her
 • Du kan anmode om adgang til de personlige oplysninger, vi har gemt om dig, og anmode om, at vi ændrer eller sletter dem.

Du kan udøve dine rettigheder og valg eller bede om adgang til dine personlige oplysninger ved at besøge Kommunikationsvalg, ved at kontakte Guest Services, eller ved at følge den vejledning, der er anført i meddelelser sendt til dig. Vær opmærksom på, at hvis du ikke giver os tilladelse til at indsamle personlige oplysninger fra dig, vil vi muligvis ikke være i stand til at levere visse produkter og tjenester til dig, og nogle af vores tjenester vil muligvis ikke tage hensyn til dine interesser og præferencer. Hvis du har spørgsmål angående de konkrete personlige oplysninger om dig, som vi behandler eller opbevarer, kan du kontakte Guest Services.

6. Børns privatliv

Vi anerkender behovet for at yde yderligere privatlivsbeskyttelse hvad angår personlige oplysninger, som vi indsamler fra børn på vores websteder ogapplikationer. For nogle af funktionerne på vores websteder og applikationer gælder alderskrav, så de ikke kan bruges af børn, og vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn i forbindelse med disse funktioner. Når vi tilsigter at indsamle personlige oplysninger fra børn, tager vi yderligere skridt til at beskytte børns privatliv, herunder:

 • At underrette forældreneom vores oplysningspraksis, hvad angår børn, herunder de typer af personlige oplysninger, vi indsamler fra børn, hvad vi bruger oplysningerne til, og om og i så fald med hvem vi eventuelt deler oplysningerne.
 • At indhente samtykke fra forældrene til at indsamle personlige oplysninger fra deres børn eller til at sende oplysninger om vores produkter og tjenester direkte til deres børn, alt i henhold til gældende lovgivning.
 • At begrænse vores indsamling af personlige oplysninger fra børn til, hvad der er rimelig og nødvendigt for at deltage i en onlineaktivitet.
 • At give forældrene adgang eller mulighed for at bede om adgang til de personlige oplysninger, vi har indsamlet fra deres børn, og mulighed for at bede om, at de personlige oplysninger bliver ændret eller slettet.

For yderligere oplysninger om vores praksis i USA og Latinamerika hvad angår børns personlige oplysninger, kan du læse vores Privatlivspolitik vedrørende børn.

7. Datasikkerhed, integritet og opbevaring

Sikkerhed, integritet og fortrolighed i forhold til dine oplysninger er yderst vigtig for os. Vi har implementeret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet til at beskytte de besøgendes oplysninger mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, brug og ændring. Vi gennemgår jævnligt vores sikkerhedsprocedurer for at overveje passende nye teknologier og metoder. Vær dog opmærksom på, at til trods for vores bedste bestræbelser, er ingen sikkerhedsforanstaltninger perfekte eller uigennemtrængelige. Vi opbevarer dine personlige oplysninger i den tid, det er nødvendig for at opfylde de formål, der er opridset i denne fortrolighedspolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

8. Overførsler, opbevaring og behandling af data på globalt plan

Vi opererer på globalt plan og overfører muligvis dine personlige oplysninger til individuelle virksomheder i The Walt Disney-koncernen eller tredjeparter verden over til formålene beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Hvor end dine personlige oplysninger overføres til, opbevares eller behandles af os, tager vi rimelige tiltag til at beskytte fortroligheden i dine personlige oplysninger. Ved brug af eller videregivelse af personlige oplysninger overført fra den Europæiske Union anvender vi derudover standardkontraktbestemmelser godkendt af Europakommissionen, indfører andre tiltag i henhold til EU-lovgivningen for at sikre tilstrækkelig beskyttelse eller indhente samtykke fra dig. Vi anvender også de væsentlige krav i standardkontraktbestemmelser ved overførsel af personlige oplysninger fra Australien.

9. Ændringer af denne privatlivspolitik

Vi er til enhver tid berettiget til at ændre denne privatlivspolitik for at imødekomme nye teknologier, branchepraksis, lovgivningsmæssige krav eller til andre formål. Vi giver dig et varsel hvis disse ændringer er væsentlige, og i de tilfælde, hvor lovgivningen kræver det, vil vi indhente dit samtykke.

10. Kommentarer og spørgsmål

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, er du velkommen til at kontakte gæsteservice. Vores sider og programmer kan indeholde links til andre sider, der ikke ejes eller kontrolleres af os, og vi er ikke ansvarlige for disse siders fortrolighedspraksisser. Vi opfordrer dig til at være opmærksom, når du forlader vores sider eller programmer, og du bør læse fortrolighedspolitikkerne for andre sider, der muligvis indsamler dine personlige oplysninger.

Meddelelse til indbyggere i Californien: Hvis du er bosiddende i Californien, kan du have visse yderligere rettigheder. I henhold til California Civil Code Section 1798.83 kan du anmode om oplysninger vedrørende afsløring af dine personlige oplysninger via bestemte medlemmer af Walt Disney-koncernen over for tredjeparter i forbindelse med pågældende tredjeparters markedsføringsformål. I henhold til California Business and Professions Code Section 22581 kan registrerede mindreårige brugere anmode om og få bestemt postet indhold slettet. Besøg siden Dine fortrolighedsrelaterede rettigheder i Californien for at få flere oplysninger.

 

Definitioner

Samlede oplysninger.Samlede oplysninger betyder oplysninger om grupper eller kategorier af gæster, som ikke er identificeret, og som ikke med rimelighed kan bruges til at identificere en individuel gæst.

Anonyme oplysninger. Anonyme oplysninger betyder oplysninger, der hverken direkte eller indirekte identificerer gæster, og som ikke med rimelighed kan bruges til at identificere en individuel gæst.

Applikation. En applikation betyder et program eller en tjeneste, der drives af os (eller på vores vegne), som kan vises på forskellige onlineplatforme, mobile platforme eller på andre platforme og i andre miljøer, herunder dem, der drives af tredjeparter, og som giver os mulighed for at interagere direkte med vores gæster.

Børn. Børn betyder personer, som vi har identificeret til ikke at være myndige til at samtykke til indsamling og behandling af personlige oplysninger. I USA og Latinamerika henviser betegnelsen “børn” til personer under 13 år.

Dataansvarlig. Den dataansvarlige er datterselskabet eller den associerede enhed tilhørende Walt Disney-koncernen, som er ansvarlig for de personlige oplysninger, der indsamles fra websteder og applikationer som følger:

 • Disney Club Penguin (“Club Penguin”)
  Disney Canada Inc. (formerly known as Disney Online Studios Canada Inc.)
  Club Penguin
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguin.com
 • Alle andre sider og programmer Hvis du bor i Europa, Mellemøsten eller Afrika:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.ukUSA, Canada og resten af Verden:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Databehandler. En databehandler er en person eller enhed , som behandler personlige oplysninger på vegne af en eller flere dataansvarlige, og som udelukkende har tilladelse til at foretage databehandling i henhold til instruks fra den/de dataansvarlige.

IP-adresse. En IP-adresse er forbundet med det access-point, hvorigennem du har adgang til internettet, og den administreres som regel af din internetudbyder (ISP), din virksomhed eller din skole. Vi kan bruge IP-adresser til indsamling af oplysninger omkring hvor ofte vores gæster besøger forskellige dele af vores websteder og applikationer, og vi kan kombinere IP-adresser med personlige oplysninger.

Medlem. Et medlem betyder et datterselskab eller en tilknyttet enhed, som er del af Walt Disney-koncernen.

Meddelelse. Meddelelser kan fremsendes til dig via e-mail på den seneste e-mail-adresse, du har oplyst til os, via opslag af sådanne ændringer på vores websteder og applikationer eller på anden måde i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Forældre. Forældre betyder en forælder eller juridisk værge.

Personlige oplysninger. Personlige oplysninger betyder oplysninger, som identificerer (enten direkte eller indirekte) en bestemt person, såsom personens navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Når anonyme oplysninger er direkte eller indirekte forbundet med personlige oplysninger, bliver disse anonyme oplysninger også behandlet som personlige oplysninger.

Offentlige fora. Vores websteder og applikationer kan indeholde opslagstavler, konversationssider, blogs, chatrooms, sociale miljøer, profilsider og andre fora, der ikke har et begrænset publikum. Hvis du afgiver personlige oplysninger, når du bruger nogle af disse funktioner, kan sådanne personlige oplysninger blive offentligt opslået eller offentliggjort på anden måde, uden begrænsning for vores eller tredjeparts brug. Såfremt du ønsker at anmode om, at dine personlige oplysninger fjernes fra et offentligt forum på et af vores websteder eller en af vores applikationer, kan du kontakte Guest Services.

Walt Disney-koncernen. Walt Disney-koncernen betyder The Walt Disney Company og deres datterselskaber og tilknyttede enheder, som udbyder deres produkter og tjenester under forskellige brandnavne. Disse virksomheder er beskæftiget inden for flere forretningsområder, herunder forlystelsesparker,rejser, film og tv, forlagsvirksomhed, forbrugerprodukter og interaktive tjenester. The Walt Disney Company brands omfatter blandt andet:

 • ABC
 • Babble
 • Baby Einstein
 • BabyZone
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Indiana Jones
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
 • Tapulous
 • Touchstone

Kontaktoplysninger til Guest Services

Guest Services
Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667
United States of America
Send en e-mail til Guest Services

For spørgsmål vedrørende databeskyttelse i forhold til børn kan du også ringe til Guest Services på +1 877 466 6669.