Norwegian

Privacy Policy

Walt Disney Company har en lang tradisjon for å bringe flotte historier, karakterer og opplevelser til våre gjester over hele verden, og nettstedene og programmene våre er laget for å underholde og knytte gjestene til det beste vi kan tilby på plattformene og enhetene som gjestene foretrekker.

Personvernspolicyen vår er utformet for å gjøre retningslinjene og prinsippene våre for personvern gjennomsiktige, i et format som gjestene kan navigere i, lese og forstå. Vi er opptatt av å behandle den personlige informasjonen din med varsomhet og respekt.

Retningslinjer for personvern

Effektiv dato: 2016/10/18

Disse retningslinjene for personvern beskriver behandlingen av informasjon som er gitt eller hentet inn på sidene hvor disse retningslinjene for personvern er oppført. De forklarer også behandlingen av informasjon som er gitt eller hentet inn på applikasjoner som vi tilbyr gjennom tredjepartssider eller -plattformer hvis de er offentliggjort for deg i forbindelse med bruken av applikasjonen. Vi følger disse retningslinjene for personvern i henhold til lokal lovgivning på de stedene vi utfører vår virksomhet.

 1. Typer informasjon vi henter inn
 2. Hvordan vi henter inn informasjon
 3. Bruken av informasjonen din av Walt Disney Company-gruppen
 4. Dele informasjonen din med andre selskaper
 5. Din kontroll og dine valg
 6. Barns personvern
 7. Datasikkerhet, -integritet og -oppbevaring
 8. Overføring, lagring og behandling av data globalt
 9. Endringer av disse retningslinjene for personvern
 10. Kommentarer og spørsmål

1. Typer informasjon vi henter inn

Vi henter inn to grunnleggende typer informasjon – personlig informasjon og anonym informasjon – og vi kan bruke personlig og anonym informasjon til å opprette en tredje type informasjon, aggregert informasjon. Vi henter inn følgende kategorier med informasjon:

 • Registreringsinformasjon som du gir når du oppretter en konto, inkludert ditt fornavn og etternavn, bostedsland, kjønn, fødselsdato, e-postadresse, brukernavn og passord
 • Transaksjonsinformasjon som du gir når du etterspør informasjon eller kjøper et produkt eller tjeneste fra oss, hvorvidt det gjøres på våre sider eller gjennom våre applikasjoner, inkludert postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon.
 • Informasjon du gir i offentlige fora på våre sider og applikasjoner
 • Informasjon sendt enten en-til-en eller innenfor en begrenset gruppe ved bruk av våre meldings-, chat-, postingsfunksjoner eller lignende, hvor det tillates av loven at vi innhenter denne informasjonen
 • Informasjon du gir oss når du bruker våre sider og applikasjoner, våre applikasjoner på tredjepartssider eller -plattformer som sosiale nettverkssider, eller når du legger ut en lenke fra din profil på en tredjepartsside eller -plattform til din registreringskonto
 • Stedsinformasjon når du besøker nettstedene våre eller bruker programmene våre, inkludert stedsinformasjon som kommer fra en mobilenhet i interaksjon med ett av nettstedene eller programmene våre (inkludert gjennom signalteknologier), eller som er knyttet til IP-adressen din, der loven tillater at vi behandler denne informasjonen
 • Bruk, visning og teknisk data, inkludert identifisering av din enhet eller IP-adresse, når du besøker våre sider, bruker våre applikasjoner på tredjepartssider eller -plattformer eller åpner e-poster vi sender

2. Hvordan vi henter inn informasjon

 • Vi henter inn informasjon som du gir oss når du etterspør produkter, tjenester eller informasjon fra oss, deltar i offentlige fora eller andre aktiviteter på våre sider og applikasjoner, svarer på kundeundersøkelser, eller på andre måter har kontakt med oss. Vær oppmerksom på at når du gir oss informasjon på en tredjepartsside eller -plattform (for eksempel, via våre applikasjoner), vil informasjon du oppgir kunne hentes inn separat av tredjepartssiden eller -plattformen. Informasjonen vi henter inn dekkes av disse retningslinjene for personvern, og informasjonen som hentes inn av tredjepartssider eller -plattformer dekkes av deres retningslinjer for personvern. Valg du har tatt angående personvern på tredjepartssiden eller -plattformen vil ikke gjelde vår bruk av informasjon som vi har hentet inn direkte gjennom våre applikasjoner.
 • Vi henter inn informasjon gjennom teknologi som informasjonskapsler, Flash-informasjonskapsler og web-beacons, inkludert når du besøker våre sider og applikasjoner eller bruker våre applikasjoner på tredjepartssider eller -plattformer. Gå til Online sporing og markedsføring for ytterligere informasjon, inkludert hvordan du deaktiverer informasjonskapsler.
 • Vi får informasjon fra andre pålitelige kilder for å oppdatere eller supplementere informasjonen du har oppgitt eller som vi hentet inn automatisk. Lokalt lovverk kan kreve at du gir autorisasjon til tredjeparten til å dele informasjon med oss før vi kan få den.

3. Bruken av informasjonen din av Walt Disney Company-gruppen

Et medlem av Walt Disney Company-gruppen, som inkluderer mange forskjellige varemerker, vil være behandlingsansvarlig for din informasjon. Relevant(e) behandlingansvarlig(e) kan finnes her. Andre medlemmer av Walt Disney Company-gruppen kan ha tilgang til din informasjon i tilfeller hvor de utfører tjenester på vegne av behandlingsansvarlig(e) (som en databehandler ) og, med mindre dette forbys under gjeldende lovverk, til bruk på deres egne vegne (som en behandlingsansvarlig) for følgende formål:

 • og, med mindre dette forbys under gjeldende lovverk, til bruk på deres egne vegne (som en behandlingsansvarlig) for følgende formål:
 • Kommunisere med deg om din konto eller dine transaksjoner med oss og sende deg informasjon om funksjoner på våre sider og applikasjoner eller endringer av våre retningslinjer
 • I overensstemmelse med lokalt lovverk og valg og kontroller som kan være tilgjengelige for deg:
  • Sende deg tilbud og markedsføringsmateriell for våre produkter og tjenester eller tredjeparts produkter og tjenester
  • Personlig tilpasning av innhold og opplevelser
  • Gi deg reklamemateriell basert på din aktivitet på våre sider og applikasjoner og på tredjeparts sider og applikasjoner. For å finne ut mer om hvordan vi bruker din informasjon for personliggjøring og sporing, gå til Online sporing og markedsføring.
 • Optimalisere eller forbedre våre produkter, tjenester og drift
 • Oppdage, etterforske og forhindre aktiviteter som bryter med våre retningslinjer eller er ulovlige

4. Dele informasjonen din med andre selskaper

Vi vil ikke dele din personlige informasjon utenfor Walt Disney Company-gruppen bortsett fra i begrensede omstendigheter, inkludert:

 • Når du lar oss dele din personlige informasjon med andre selskaper, som:
  • Når du velger å dele din personlige informasjon med nøye utvalgte selskaper slik at de kan sende deg tilbud og markedsføringsmateriell om sine produkter og tjenester
  • Når du velger å la oss dele din personlige informasjon med tredjepartssider eller -plattformer, som sosiale nettverkssider

Vær oppmerksom på at når vi har delt din personlige informasjon med et annet selskap, er informasjonen som er mottatt av det andre selskapet deretter underlagt det selskapets retningslinjer for personvern.

 • Når vi samarbeider med finansinstitusjoner om å tilby samarbeidsprodukter til deg, som vårt samarbeidsprodukt Disney Rewards Visa-kort; vi vil imidlertid kun gjøre dette hvis det tillates av gjeldende lovverk og, i disse tilfellene, vil finansinstitusjonene forbys å bruke din personlige informasjon for noe annet formål enn de som er forbundet med samarbeidsproduktene eller -tjenestene.
 • Når selskaper utfører tjenester på våre vegne, som pakkelevering og kundestøtte; imidlertid forbys disse selskapene å bruke din personlige informasjon for noe annet formål enn de som etterspørres av oss eller er lovmessig påkrevd
 • Når vi deler personlig informasjon med tredjeparter i forbindelse med salg av en bedrift, for å håndheve våre Bruksvilkår, for å sørge for sikkerheten til våre gjester og tredjeparter, for å beskytte våre rettigheter og eiendommer og rettighetene og eiendommene til våre gjester og tredjeparter, for å overholde juridiske prosesser eller i andre tilfeller hvor vi i god tro mener at offentliggjøring er lovmessig påkrevd

5. Din kontroll og dine valg

Vi gir deg muligheten til å ha kontroll og gjøre valg i forhold til hvordan vi henter inn, bruker og deler din informasjon. I henhold til lokalt lovverk, kan din kontroll og dine valg omfatte:

 • Du kan korrigere, oppdatere og slette din registreringskonto
 • Du kan endre valgene dine for abonnementer, nyhetsbrev og varsler
 • Du kan velge om du vil motta tilbud og markedsføringsmateriell fra oss for våre produkter og tjenester, eller produkter og tjenester vi tror vil kunne være av interesse for deg
 • Du kan velge om vi skal kunne dele din personlige informasjon med andre selskap slik at de kan sende deg tilbud og markedsføringsmateriell om sine produkter og tjenester
 • Du kan velge om du vil motta målrettet reklame fra mange reklamebyråer, datautveksling, markedsføringsanalyser og andre tjenesteleverandører her
 • Du kan be om tilgang til personopplysningene vi har om deg, og om at vi endrer eller sletter dem

Du kan benytte deg av din kontroll og dine valg, eller be om tilgang til din personlige informasjon, ved å gå til Kommunikasjonsvalg, kontakte Gjestetjenester, eller følge instruksjonene som er oppført i informasjon du har fått tilsendt. Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å hente inn personlig informasjon fra deg, vil vi ikke være i stand til å levere enkelte produkter og tjenester til deg, og noen av våre tjenester vil ikke kunne ta hensyn til dine interesser og preferanser. Hvis du har spørsmål i forhold til den spesifikke personlige informasjonen om deg som vi behandler eller oppbevarer, ta kontakt med Gjestetjenester.

6. Barns personvern

Vi erkjenner behovet for å gi ytterlige beskyttelse av personvern i forhold til personlig informasjon vi henter inn fra barn på våre sider og applikasjoner. Noen av funksjonene på våre sider og applikasjoner har aldersgrense, slik at de ikke er tilgjengelig for bruk av barn, og vi henter ikke med vitende og vilje inn personlig informasjon fra barn i forbindelse med disse funksjonene. Når vi med vilje henter inn personlig informasjon fra barn, tar vi i bruk ytterlige midler for å beskytte barns personvern, inkludert:

 • Vi varsler foreldre om våre informasjonspraksiser i forhold til barn, inkludert de forskjellige typene personlig informasjon vi kan hente inn fra barn, hvordan vi bruker slik informasjon, og hvorvidt og med hvem vi vil kunne dele slik informasjon
 • I henhold til gjeldende lovverk, innhenter vi samtykke fra foreldre for innhenting av personlig informasjon om deres barn, eller for å sende informasjon om våre produkter og tjenester direkte til deres barn
 • Vi begrenser vår innhenting av personlig informasjon fra barn til kun det som rimeligvis er nødvendig for å delta i en online aktivitet
 • Vi gir foreldre tilgang til eller muligheten til å be om tilgang til personlig informasjon vi har hentet inn fra deres barn og muligheten til å be om at den personlige informasjonen endres eller slettes

For mer informasjon om våre praksiser i USA eller Latin-Amerika angående barns personlige informasjon, les vår Barns personvern.

7. Datasikkerhet, -integritet og -oppbevaring

Sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten til din informasjon er svært viktig for oss. Vi har implementert tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte gjesteinformasjon mot uautorisert tilgang, bruk og modifisering. Fra tid til annen går vi gjennom våre sikkerhetsprosedyrer for å vurdere ny teknologi og nye metoder. Du bør være klar over at til tross for våre beste anstrengelser finnes det ingen perfekte eller ugjennomtrengelige sikkerhetstiltak. Vi beholder den personlige informasjonen din i tidsrommet som er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernspolicyen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er pålagt eller tillatt ved lov.

8. Overføring, lagring og behandling av data globalt

Vi har global forretningsdrift og kan overføre dine personlige opplysninger til individuelle selskaper i Walt Disney-konsernet eller tredjeparter på steder rundt om i verden, for formålene som er beskrevet i disse personvernreglene. Uansett hvor dine personlige opplysninger blir overført, lagret eller behandlet av oss, vil vi treffe rimelige tiltak for å sikre personvernet for de personlige opplysningene. Når vi bruker eller fremlegger personlige opplysninger som overføres fra EU, bruker vi i tillegg standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen, tar i bruk andre metoder i henhold til lovene i EU for å sørge for tilstrekkelig sikring, eller innhenter samtykke fra deg. Vi bruker også de materielle kravene i standard kontraktsklausuler når vi overfører personlige opplysninger fra Australia.

9. Endringer av disse retningslinjene for personvern

Fra tid til annen vil vi kunne gjøre endringer i disse retningslinjene for personvern for å tilpasse oss ny teknologi, industripraksiser, krav i henhold til regelverk eller for andre formål. Vi vil gi deg varsel hvis disse endringene er materielle, og, hvor det er påkrevd av gjeldende lov, vil vi be om ditt samtykke.

10. Kommentarer og spørsmål

Hvis du har kommentarer til eller spørsmål om disse personvernreglene, kan du kontakte Gjesteservice. Nettstedene og programmene våre kan inneholde koblinger til andre nettsteder som vi verken eier eller kontrollerer, og vi er ikke ansvarlige for personvernreglene på disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å være påpasselig når du forlater våre nettsteder eller programmer, og til å lese personvernreglene på andre nettsteder som kan samle inn din personlige informasjon.

Merknad til innbyggere i California: Hvis du bor i California, kan du ha enkelte andre rettigheter i tillegg. California Civil Code Section 1798.83 gir deg rett til å be om informasjon om utlevering av din personlige informasjon fra visse medlemmer av Walt Disney-konsernet til tredjeparter for bruk i markedsføring. California Business and Professions Code Section 22581 gir registrerte mindreårige brukere rett til å be om at innhold som er lagt ut, blir slettet. Gå til siden Personvernrettigheter i California hvis du vil ha mer informasjon.

 

Definisjoner

Aggregert informasjon. Aggregert informasjon vil si informasjon om grupper eller kategorier av gjester, som ikke identifiserer eller rimeligvis kan brukes til å identifisere en individuell gjest.

Anonym informasjon. Anonym informasjon vil si informasjon som ikke direkte eller indirekte identifiserer, og ikke rimeligvis kan brukes til å identifisere, en individuell gjest.

Applikasjon. Applikasjon vil si et program eller tjeneste som drives av oss (eller på våre vegne) som kan vises på forskjellige online, mobile eller andre plattformer og miljø, inkludert de som drives av tredjeparter, som muliggjør for oss direkte interaksjon med våre gjester.

Barn. Barn vil si individer som vi har identifisert som under den juridiske aldersgrensen for å gi samtykke til innhenting og behandling av deres personlige informasjon. I USA og Latin-Amerika, brukes begrepet “barn” om individer som er under 13 år gamle.

Databehandler. Behandlingsansvarlig er det datterselskapet eller selskapet tilknyttet Walt Disney Company som er ansvarlig for den personlige informasjonen som er hentet inn fra sider og applikasjoner, som følger:

 • Disney Club Penguin (“Club Penguin”)
  Disney Canada Inc. (formerly known as Disney Online Studios Canada Inc.)
  Club Penguin
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguin.com
 • Alle andre nettsteder og programmer

  Hvis du bor i Europa, Midtøsten eller Afrika:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.ukUSA, Canada og resten av verden:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

Databehandler. En databehandler er en person eller enhet som behandler personlig informasjon på vegne av en behandlingsansvarlig (eller eller behandlingsansvarlige) og tillates å utføre databehandling kun som instruert av behandlingsansvarlig(e).

IP-adresse. En IP-adresse er forbundet med tilgangspunktet som du går inn på internett gjennom, og er vanligvis kontrollert av din internettleverandør (ISP), ditt selskap eller ditt universitet. Vi kan bruke IP-adresser til å hente inn informasjon angående hvor ofte våre gjester besøker forskjellige deler av våre sider og applikasjoner, og vi kan kombinere IP-adresser med personlig informasjon.

Medlem. Medlem vil si et datterselskap eller tilknyttet enhet som er del av Walt Disney Company-gruppen.

Varsel. Et varsel kan være en e-post til deg til den siste e-postadressen du oppga til oss, en merknad om slike endringer oppført på våre sider og applikasjoner, eller andre midler i samsvar med gjeldende lovgivning.

Foreldre. Foreldre vil si en forelder eller foresatt.

Personlig informasjon. Personlig informasjon vil si informasjon som identifiser (direkte eller indirekte) et bestemt individ, slik som individets navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Når anonym informasjon er direkte eller indirekte forbundet med personlig informasjon, vil denne anonyme informasjonen også behandles som personlig informasjon.

Offentlige fora. Våre sider og applikasjoner kan tilby meldingstavle, konversasjonssider, blogger, chatterom, sosiale nettverks-miljø, profilsider og andre fora som ikke har et begrenset publikum. Hvis du oppgir personlig informasjon når du bruker noen av disse funksjonene, vil den personlige informasjonen kunne bli oppført offentlig og på andre måter offentliggjøres uten begrensning med hensyn til dens bruk av oss eller en tredjepart. For å be om at din personlige informasjon fjernes fra et offentlig forum på en av våre sider eller applikasjoner, ta kontakt med Gjestetjenester.

Walt Disney Company-gruppen. Walt Disney Company-gruppen refererer til The Walt Disney Company og dets datterselskaper og tilknyttede enheter, som tilbyr sine produkter og tjenester under forskjellige merkenavn. Disse selskapene er involvert i en rekke foretak, inkludert fornøyelsesparker og reise, film og TV, forlagsvirksomhet, forbruksvarer og interaktive tjenester. Walt Disney Company-merkene inkluderer blant annet følgende:

 • ABC
 • Babble
 • Baby Einstein
 • BabyZone
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Indiana Jones
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
 • Tapulous
 • Touchstone

Kontaktinformasjon for gjestetjenester

Gjestetjenester
Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667
USA
Send en e-post til Gjestetjenester

For spørsmål som gjelder barns personvern, kan du også ringe gjestetjenester på +1 (877) 466-6669.