Thai

Privacy Policy
เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คัมปะนี (The Walt Disney Company) มีประเพณีอันยาวนานในการนำเสนอเรื่องราว ตัวละคร และประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้เข้าชมของเราทั่วโลก รวมถึงเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ของเราที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงและเชื่อมโยงผู้เข้าชมให้เข้ากับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเสนอให้ในแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ที่ผู้เข้าชมของเราเลือก นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความโปร่งใสในหลักปฏิบัติและหลักการว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในรูปแบบที่ผู้เข้าชมของเราสามารถที่จะค้นหา อ่าน และเข้าใจได้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและความเคารพ

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/18

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ระบุถึงการจัดการข้อมูลที่จัดหาหรือที่เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ซึ่งประกาศนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไว้ ซึ่งระบุถึงการจัดการข้อมูลที่จัดหามาหรือที่เก็บรวบรวมไว้ในโปรแกรมประยุกต์ที่เราให้บริการในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกในกรณีที่มีการเปิดเผยต่อท่านเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว เราปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ตามกฎหมายท้องถิ่นในสถานที่ที่เราดำเนินการ

 1. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
 2. วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน
 3. การใช้ข้อมูลของท่านโดย เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์
 4. การแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทอื่นๆ
 5. การควบคุมและทางเลือกของท่าน
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
 7. ความปลอดภัยและความคงสภาพของข้อมูล
 8. การโอน การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลระหว่างประเทศ
 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
 10. ข้อคิดเห็นและข้อสงสัย

1. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภทพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ และเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเพื่อสร้างสรรรค์ข้อมูลประเภทที่ 3 ได้ กล่าวคือ ข้อมูลรวม เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ดังนี้

 • ข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านให้เมื่อท่านสร้างบัญชี ซึ่งรวมถึงชื่อและนามสกุลของท่าน ประเทศที่อยู่อาศัย เพศ วันเกิด อีเมล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
 • ข้อมูลธุรกรรมที่ท่านให้เมื่อท่านขอข้อมูลหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา ไม่ว่าในเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ของเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการชำระเงินของท่าน
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเวทีเสวนาสาธารณะในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา
 • ข้อมูลที่ส่งให้กับบุคคลอื่นหรือภายในกลุ่มที่จำกัด โดยใช้ฟังก์ชันการส่งข้อความ การพูดคุย การโพสต์หรือฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้ได้
 • ข้อมูลที่ท่านจัดหาให้กับเราเมื่อท่านใช้เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา โปรแกรมประยุกต์ของเราบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม หรือการเชื่อมต่อประวัติโดยย่อของท่านในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเข้ากับบัญชีลงทะเบียนของท่าน
 • ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ขณะคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้งานแอพพลิเคชันของเรา รวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ไม่ว่าจะเกิดจากกรณีที่อุปกรณ์เคลื่อนที่โต้ตอบกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของเรา (รวมถึงที่ผ่านทาง Beacon Technologies) หรือกรณีที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ IP ของคุณ โดยเราสามารถใช้งานข้อมูลนี้ได้ตามที่กฎหมายอนุญาต
 • การใช้ การเข้าชม และข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงตัวระบุหรือเลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ใช้โปรแกรมประยุกต์ของเราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกหรือเปิดอีเมลที่เราส่งไป

2. วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่เราเมื่อท่านร้องขอผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลจากเรา ลงทะเบียนกับเรา เข้าร่วมในเวทีเสวนาสาธารณะหรือกิจกรรมอื่นๆ ในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับลูกค้า หรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรา โปรดตระหนักว่า เมื่อท่านให้ข้อมูลแก่เราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (เช่น ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ของเรา) ข้อมูลที่ท่านให้ไว้อาจจะได้รับการเก็บรวบรวมต่างหากโดยเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้รับความคุ้มครองโดยนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และข้อมูลที่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเก็บรวบรวมจะอยู่ภายใต้บังคับของหลักปฏิบัติว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกดังกล่าว สิ่งที่ท่านเลือกเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกจะไม่ใช้บังคับต่อการที่เราใช้ข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมมาโดยตรงผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ของเรา
 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ แฟลช คุกกี้ และเว็บ บีคอน ซึ่งรวมถึงเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา หรือใช้โปรแกรมประยุกต์ของเราบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก โปรดดู การติดตามและการโฆษณาออนไลน์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงวิธีการปิดคุกกี้
 • เราได้รับข้อมูลมาจากแหล่งที่ไว้ใจได้อื่นๆ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ท่านให้หรือที่เราเก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ กฎหมายท้องถิ่นอาจกำหนดให้ท่านต้องให้อนุญาตบุคคลภายนอกทำการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเราเสียก่อนที่เราจะสามารถได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้

3. การใช้ข้อมูลของท่านโดย เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์

สมาชิกรายหนึ่งของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ ซึ่งประกอบด้วยตราสินค้าที่แตกต่างกันจำนวนมาก จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลของท่าน สามารถตรวจสอบยืนยันผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่ สมาชิกอื่นๆ ของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ในกรณีที่สมาชิกดังกล่าวให้บริการต่างๆ ในนามของผู้ควบคุมข้อมูล (ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล และยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามไว้ เพื่อการใช้งานในนามของสามาชิกดังกล่าวเอง (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอมาให้แก่ท่าน
 • สื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบัญชีหรือธุรกรรมของท่านที่ทำกับบริษัทและส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทให้แก่ท่าน
 • โดยสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศ รวมถึงทางเลือกและการควบคุมที่ท่านสามารถใช้ได้:
  • ส่งข้อเสนอและโปรโมชั่นต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกให้แก่ท่าน
  • ปรับแต่งเนื้อหาและประสบการณ์ให้เข้ากับบุคคล
  • จัดหาโฆษณาให้แก่ท่านโดยอ้างอิงจากกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราและในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอก

  หากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการจัดทำข้อมูลให้เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลและเพื่อการติดตาม โปรดดู การติดตามและการโฆษณาออนไลน์

 • ปรับปรุงให้เหมาะสมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและการดำเนินงานของเราให้ดีขึ้น
 • ตรวจจับ ตรวจสอบหาความจริง และป้องกันกิจกรรมที่อาจฝ่าฝืนนโยบายของเราหรือที่อาจผิดกฎหมาย

4. การแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทอื่นๆ

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายนอก เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ ยกเว้นในกรณีที่จำกัด ซึ่งรวมถึง:

 • เมื่อท่านอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทอื่น เช่น:
  • เลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทต่างๆ ที่ได้คัดเลือกมาอย่างดีแล้วเพื่อที่บริษัทต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถส่งข้อเสนอและโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาให้กับท่านได้
  • สั่งให้เราดำเนินการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม

  โปรดทราบว่า เมื่อเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทอีกแห่งแล้ว ข้อมูลที่บริษัทอื่นได้รับจะอยู่ภายใต้บังคับของหลักปฏิบัติว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นนั้น

 • เมื่อเราประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้ตราสินค้าร่วมต่อท่าน เช่น บัตรเครดิตตราสินค้าร่วมดิสนีย์ รีวอร์ด วีซ่าของเรา อย่างไรก็ดี บริษัทจะกระทำการดังกล่าวเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น และในกรณีเช่นว่า สถาบันการเงินถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้ตราสินค้าร่วม
 • เมื่อบริษัทต่างๆ ให้บริการในนามของเรา เช่น การส่งหีบห่อและการบริการลูกค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านั้นถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกจากวัตถุประสงค์ที่เราร้องขอหรือที่กฎหมายกำหนดไว้
 • เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการขายกิจการ เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรับรองความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าชมของเราและบุคคลภายนอก เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา และสิทธิและทรัพย์สินของผู้เข้าชมของเราและบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือในกรณีอื่นๆ หากเราเชื่อโดยสุจริตว่า กฎหมายได้กำหนดให้มีการเปิดเผยดังกล่าว

5. การควบคุมและทางเลือกของท่าน

เราจัดให้ท่านสามารถที่จะใช้การควบคุมและทางเลือกบางประการได้เกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวม ใช้และแบ่งปันข้อมูลของท่าน ตามกฎหมายในประเทศ การควบคุมและทางเลือกของท่านอาจประกอบไปด้วย:

 • ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุงให้ทันสมัย หรือลบบัญชีลงทะเบียนของท่านได้
 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงทางเลือกของท่านสำหรับการเป็นสมาชิก จดหมายข่าวและข้อความเตือนต่างๆ ได้
 • ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับข้อเสนอและโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เราคิดว่าท่านอาจจะสนใจ
 • ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้หรือไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทอื่นๆ เพื่อที่บริษัทต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถส่งข้อเสนอและโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาให้กับท่านได้
 • ท่านสามารถเลือกว่าจะรับหรือไม่รับโฆษณาที่ระบุเป้าหมายจากเครือข่ายการโฆษณา แหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิเคราะห์ทางการตลาดหลายแห่งและผู้ให้บริการรายอื่นๆได้ ที่นี่
 • คุณอาจขอเข้าใช้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เรารักษาไว้ซึ่งเราแก้ไขหรือลบออกไปได้

ท่านสามารถใช้การควบคุมและทางเลือกของท่าน หรือขอสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อกับ การบริการผู้เข้าชม หรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในการติดต่อสื่อสารที่ส่งไปถึงท่าน โปรดทราบว่า หากท่านไม่อนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เราอาจจะไม่สามารถที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างให้แก่ท่านได้ และบริการบางอย่างของเราอาจจะไม่สามารถพิจารณาถึงความสนใจหรือความชอบของท่านได้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับท่านที่เราประมวลผลหรือเก็บรักษาไว้ กรุณาติดต่อ การบริการผู้เข้าชม

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากเด็กในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา คุณลักษณะบางประการในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราเป็นแบบจำกัดอายุ (age-gated) เพื่อที่ว่าเด็กจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะเหล่านั้นได้ และเราไม่ได้จงใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่เกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะต่างๆ เหล่านั้น เมื่อเราประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก เราจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ซึ่งรวมถึง:

  • แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงหลักปฏิบัติว่าด้วยข้อมูลของเราในส่วนที่เกี่ยวกับเด็ก รวมถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากเด็ก การใช้งานข้อมูลดังกล่าวของเรา และไม่ว่าเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวหรือไม่และแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใด
  • ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอความยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กของพวกเขา หรือเพื่อการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยตรงให้แก่เด็กของพวกเขา
  • จำกัดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราจากเด็ก ให้ไม่เกินความจำเป็นตามสมควรเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์
  • ให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงหรือสามารถที่จะร้องขอสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากเด็กๆ ของพวกเขาและความสามารถที่จะร้องขอให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเราในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก โปรดดู นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ของเด็ก ของบริษัทที่

7. ความปลอดภัยและความคงสภาพของข้อมูล

ความปลอดภัย ความคงสภาพและการรักษาความลับของข้อมูลของท่านเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อเรา เราได้ใช้มาตรการด้านเทคนิค ด้านบริหาร และด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทีได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้เข้าชมให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง เปิดเผย ใช้และแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เราตรวจสอบขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่า แม้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์หรือที่ไม่สามารถเจาะผ่านเข้าไปได้

8. การโอน การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลระหว่างประเทศ

เราดำเนินกิจการทั่วโลกและอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทใน The Walt Disney Family of Companies หรือบุคคลภายนอกในสถานที่ต่างๆ รอบโลกเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าเราจะได้โอน จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ใด เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ หากมีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนมาจากสหภาพยุโรป เราจะใช้ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการยุโรป (European Commission) รับวิธีอื่นตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อรับรองการปกป้องที่เพียงพอ หรือได้รับความยินยอมจากคุณ เรายังนำข้อกำหนดที่สำคัญของข้อสัญญามาตรฐานมาใช้เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากออสเตรเลีย

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ หลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม ข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เราจะให้คำบอกกล่าวแก่ท่านหากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้มีความสำคัญ และในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เราจะขอความยินยอมจากท่าน

10. ข้อคิดเห็นและข้อสงสัย

หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการผู้เข้าชม เว็บไซต์และแอพพลิเคชันของเราอาจมีลิงก์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม และเราจะไม่รับผิดชอบหลักปฏิบัติที่ว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอให้คุณตระหนักถึงเรื่องนี้เมื่อออกจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของเรา และอ่านนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ประกาศสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย: หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมบางประการ ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.83 อนุญาตให้คุณขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากสมาชิกบางรายของ The Walt Disney Family of Companies ที่ส่งให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงของบุคคลภายนอกนั้น ประมวลกฎหมายธุรกิจและวิชาชีพแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 22581 อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งเป็นผู้เยาว์สามารถขอให้มีการลบเนื้อหาที่ตนได้ประกาศและขอรับเนื้อหาดังกล่าว โปรดดูหน้า สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแคลิฟอร์เนีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

นิยามศัพท์

ข้อมูลรวม ข้อมูลรวม หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือประเภทของผู้เข้าชม ซึ่งไม่ได้ระบุและไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อระบุถึงผู้เข้าชมรายบุคคล
ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อระบุถึงผู้เข้าชมรายบุคคล
โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมหรือบริการที่ดำเนินการโดยเรา (หรือในนามของเรา) ที่อาจแสดงไว้ในแพลตฟอร์มและองค์ประกอบแบบออนไลน์ แบบเคลื่อนที่ต่างๆ หรือแพลตฟอร์มและองค์ประกอบอื่นๆ รวมถึงที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอนุญาตให้เราติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้เข้าชมของเราได้
เด็ก เด็ก หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เราระบุว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้ความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา คำว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี
ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล คือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คัมปะนี ซึ่งรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ ดังต่อไปนี้

 • Disney Club Penguin (“Club Penguin”)
  Disney Canada Inc. (formerly known as Disney Online Studios Canada Inc.)
  Club Penguin
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguin.com
 • สำหรับเว็บไซต์และแอพพลิเคชันอื่นๆ ทั้งหมด

  หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.ukสหรัฐอเมริกา แคนาดาและประเทศอื่นๆ:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  United States of America
  Guest Services

ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล คือ บุคคลหรือบริษัทที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลรายหนึ่ง (หรือผู้ควบคุมข้อมูลหลายราย) และได้รับอนุญาตให้ทำการประมวลผลข้อมูลได้เพียงเท่าที่ได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้น

ที่อยู่ไอพี ที่อยู่ไอพี มีความเกี่ยวข้องกับจุดเชื่อมต่อซึ่งท่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านจุดดังกล่าว และโดยปกติแล้วจะถูกควบคุมโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บริษัทของท่าน หรือมหาวิทยาลัยของท่าน เราอาจใช้ที่อยู่ไอพีต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ที่ผู้เข้าชมของเราเข้าชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา และเราอาจรวมที่อยู่ไอพีเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิก สมาชิก หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์

คำบอกกล่าว คำบอกกล่าว อาจส่งทางอีเมล ให้แก่ท่านตามอีเมลล่าสุดที่ท่านให้เราไว้ หรือโดยการประกาศคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา หรือโดยวิธีอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ระบุถึง (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าว เมื่อข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับข้อมูลส่วนบุคคล จะถือว่าข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
เวทีเสวนาสาธารณะ เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของเราอาจมี บอร์ดข้อความ หน้าสนทนา บล็อก ห้องแชท ชุมชนทางสังคม หน้าประวัติย่อ และเวทีเสวนาอื่นๆ ที่ไม่ได้จำกัดผู้เข้าร่วม หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านใช้คุณลักษณะใดๆ ดังกล่าว ข้อมูลส่วนตัวเช่นว่าอาจจะถูกประกาศต่อสาธารณชน และอาจถูกเปิดเผยโดยประการอื่นใดโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้โดยเราหรือโดยบุคคลภายนอก หากท่านต้องการขอให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากเวทีเสวนาสาธารณะในเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ของเรา กรุณาติดต่อ การบริการผู้เข้าชม

เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ หมายถึง เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คัมปะนี และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ตราสินค้าต่างๆ บริษัทเหล่านี้ประกอบกิจการจำนวนมาก รวมถึงสวนสนุกและการท่องเที่ยว ภาพยนตร์และโทรทัศน์ เครื่องอุปโภคบริโภค และบริการที่มีการโต้ตอบกันตราสินค้าของ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ แฟมิลี่ ออฟ คัมปะนีส์ ประกอบด้วยตราสินค้าดังต่อไปนี้:

 • เอบีซี (ABC)
 • แบ็บเบิ้ล (Babble)
 • เบบี้ ไอน์สไตน์ (Baby Einstein)
 • เบบี้ โซน (BabyZone)
 • คลับ เพนกวิน (Club Penguin)
 • ดิสนีย์ (Disney)
 • ดิสนีย์ พิกซาร์ (Disney Pixar)
 • อีเอสพีเอ็น (ESPN)
 • ฮอลลีวูด เร็คคอร์ด (Hollywood Records)
 • อินเดียนา โจนส์ (Indiana Jones)
 • ลูคัสฟิล์ม (Lucasfilm)
 • มาร์เวล (Marvel)
 • มัพเพ็ตส์ (Muppets)
 • เพลย์ดอม (Playdom)
 • สปูนฟุล (Spoonful)
 • สตาร์ วอร์ส (Star Wars)
 • แทปิวลัส (Tapulous)
 • ทัชสโตน (Touchstone)

ข้อมูลการติดต่อสำหรับการบริการผู้เข้าชม

Guest Services
Disney Interactive
500 South Buena Vista Street
Mail Code 7667
Burbank, CA 91521-7667
United States of America

ส่งอีเมลถึง ฝ่ายบริการผู้เข้าชม ที่ ms_support@help.go.com

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามฝ่ายบริการผู้เข้าชมได้ที่หมายเลข (877) 466-6669