Serbian


ABC-streaming-app

1. Onlajn praćenje i oglašavanje

Mi i određeni vršioci usluga koji postupaju u naše ime, prikupljamo informacije o Vašim akivnostima na našim sajtovima i u aplikacijama pomoću tehnologija praćenja kao što su kolačići, Flash kolačići i internet beacon tehnologije. Definicije za navedene tehnologije za praćenje, kao i informacije u vezi s tim kako da iste isključite, navedene su u daljem tekstu. Ovi podaci za praćenje koriste se za mnoge svrhe uključujući, na primer, za.

  • Pružanje korisnih mogućnosti kako bismo pojednostavili Vaše iskustvo kad se vratite na naše sajtove i u aplikacije; na primer, pamćenje Vaših informacija za isporuku robe za potrebe budućih kupovina
  • Isporuka relevantnog sadržaja na osnovu Vaših preferenci, šablona korišćenja i lokacije
  • Praćenje i procena upotrebe i načina rada naših sajtova i aplikacija
  • Analiza saobraćaja na našim sajtovima i sajtovima trećih lica

Mi možemo povezati ove podatke za praćenje s Vašim registrovanim nalogom, u kom slučaju ćemo ih smatrati ličnim podacima. Vršioci usluga koji sakupljaju podatke za praćenje u naše ime mogu Vam pružiti priliku da isključite onlajn praćenje.
Oglašivači i treća lica takođe mogu sakupljati informacije o Vašim aktivnostima na našim sajtovima i u aplikacijama i na sajtovima i aplikacijama trećih lica pomoću tehnologija praćenja. Podaci za praćenje koje sakupe ovi oglašivači i treća lica koriste se za utvrđivanje koje reklame možete videti i na našim sajtovima i u aplikacijama i na sajtovima i u aplikacijama trećih lica, ali Vas ne identifikuju lično i ne povezuju se s Vašim registrovanim nalogom. Možete odabrati da ne dobijate ciljane reklame sa mnogih oglasnih mreža, mreža za razmene podataka, marketiške analize i od ostalih vršilaca usluga ovde. Mi se pridržavamo Samoregulišućih principa onlajn ponašanja Alijanse za digitalno reklamiranje.

povratak na vrh strane

2. Onlajn tehnologije praćenja

  • Kolačići. Kolačići su delovi informacija koje neki vebsajt postavlja na hard drajv Vašeg računara kad posetite taj vebsajt. Kolačići mogu obuhvatati prenos informacija od nas ka Vama i od Vas direktno ka nama, ka drugim licima u naše ime ili ka drugim licima u skladu s njihovom politikom privatnosti. Mi možemo koristiti kolačiće kako bismo spojili informacije koje sakupljamo o Vama. Možete odabrati da Vas računar obavesti svaki put kad Vam se pošalje kolačić ili možete odabrati da potpuno isključite sve kolačiće. To možete uraditi preko podešavanja pretraživača. Svaki pretraživač je različit, pa pogledajte meni za pomoć u Vašem pretraživaču kako biste saznali koji je pravilan način da izmenite kolačiće. Ako isključite kolačiće, nećete moći da pristupite mnogim elementima koji čine Vaše iskustvo tokom posete efikasnijim, a neke usluge koje pružamo neće adekvatno funkcionisati.
  • Flash kolačići. Mi možemo da koristimo lokalno zajedničke objekte, koji se nazivaju i Flash kolačići, za skladištenje Vaših preference ili prikazivanje sadržaja koji se zasniva na onome što vidite na našem sajtu kako bi se personalizovala Vaša poseta. Naši oglašivači i treća lica koja pružaju usluge takođe mogu koristiti Flash kolačiće kako bi sakupili i skladištili informacije. Flash kolačići se razlikuju od kolačića u pretraživaču na osnovu količine i vrste podataka i načina skladištenja. Alatke za upravljanje kolačićima koje obezbeđuje Vaš pretraživač ne mogu da uklone Flash kolačiće. Kako biste saznali kako da upravljate podešavanjima za privatnost i skladištenje Flash kolačića, kliknite ovde. Ako onemogućite Flash kolačiće, nećete imati pristup mnogim elementima koji čine Vaše iskustvo tokom posete efikasnijim, a neke naše usluge neće adekvatno funkcionisati.
  • Internet beacon tehnologije. Internet bikoni su mali delovi podataka koji su ubačeni u slike na stranicama sajtova. Internet bikoni mogu obuhvatati prenos informacija direktno nama, drugim licima u naše ime ili drugim licima u skladu s njihovim politikama privatnosti. Mi možemo koristiti internet bikone kako bismo spojili informacije koje smo sakupili o Vama.

povratak na vrh strane

3. Bez praćenja

Bez praćenja je standard koji se trenutno razvija. Pošto još nije finaliziran, mi se pridržavamo standarda navedenih u ovoj politici privatnosti. Kako biste saznali više o funkciji “Bez praćenja”, kliknite ovde.

povratak na vrh strane